Get Adobe Flash player
JA slide show

Luật Phòng Cháy Chữa cháy

LUẬT

PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

(số 27/2001/QH10 ngày 29-6-2001)

Đểtăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và đề cao trách nhiệm của toàn dânđối với hoạt động phòng cháy và chữa cháy; bảo vệ tính mạng, sức khỏecon người, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tổ chức và cá nhân, bảo vệ môitrường, bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội;

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;

Luật này quy định về phòng cháy và chữa cháy.Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luậtnày quy định về phòng cháy, chữa cháy, xây dựng lực lượng, trang bịphương tiện, chính sách cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cơquan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân hoạt động, sinh sống trên lãnhthổ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải tuân thủ các quy định củaLuật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan; trong trườnghợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặctham gia có quy định khác với Luật này thì áp dụng quy định của điềuước quốc tế đó.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Cháy được hiểu là trường hợp xảy ra cháy không kiểm soát được có thể gây thiệt hại về người, tài sản và ảnh hưởng môi trường.


2. Chất nguy hiểm về cháy, nổ là chất lỏng, chất khí, chất rắn hoặc hàng hoá, vật tư dễ xảy ra cháy, nổ.


3. Cơ sởlà từ gọi chung cho nhà máy, xí nghiệp, kho tàng, trụ sở làm việc, bệnhviện, trường học, rạp hát, khách sạn, chợ, trung tâm thương mại, doanhtrại lực lượng vũ trang và các công trình khác.

Cơ quan, tổ chức có thể có một hoặc nhiều cơ sở.

4. Cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ là cơ sở trong đó có một số lượng nhất định chất nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định của Chính phủ.

5. Đội dân phòng là tổ chức gồm những người tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy, giữ gìn an ninh trật tự ở nơi cư trú.

6. Đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở là tổ chức gồm những người tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy tại nơi làm việc.

7. Khu vực chữa cháy là khu vực mà lực lượng chữa cháy triển khai các công việc chữa cháy.

8. Chữa cháybao gồm các công việc huy động, triển khai lực lượng, phương tiện chữacháy, cắt điện, tổ chức thoát nạn, cứu người, cứu tài sản, chống cháylan, dập tắt đám cháy và các hoạt động khác có liên quan đến chữa cháy.

9. Chủ rừng là cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao rừng hoặc giao đất trồng rừng.

Điều 4. Nguyên tắc phòng cháy và chữa cháy

1. Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy.

2.Trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy lấy phòng ngừa là chính; phảitích cực và chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháyxảy ra và thiệt hại do cháy gây ra.

3.Phải chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phương án và các điềukiện khác để khi có cháy xảy ra thì chữa cháy kịp thời, có hiệu quả.

4. Mọi hoạt động phòng cháy và chữa cháy trước hết phải được thực hiện và giải quyết bằng lực lượng và phương tiện tại chỗ.


Điều 5. Trách nhiệm phòng cháy và chữa cháy

1.Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, hộ giađình và cá nhân trên lãnh thổ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2.Công dân từ 18 tuổi trở lên, đủ sức khoẻ có trách nhiệm tham gia vàođội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở được lập ở nơi cư trúhoặc nơi làm việc khi có yêu cầu.

3. Ngườiđứng đầu cơ quan, tổ chức, chủ hộ gia đình là người chịu trách nhiệm tổchức hoạt động và thường xuyên kiểm tra phòng cháy và chữa cháy trongphạm vi trách nhiệm của mình.

4.Lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm hướng dẫn,kiểm tra hoạt động phòng cháy và chữa cháy của cơ quan, tổ chức, hộ giađình, cá nhân và làm nhiệm vụ chữa cháy.

Điều 6. Trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng cháy và chữa cháy

1.Các cơ quan thông tin, tuyên truyền có trách nhiệm tổ chức tuyêntruyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về phòng cháy và chữa cháythường xuyên, rộng rãi đến toàn dân.

2.Cơ quan, tổ chức và hộ gia đình có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền,giáo dục, phổ biến pháp luật và kiến thức về phòng cháy và chữa cháycho mọi người trong phạm vi quản lý của mình.

Điều 7. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên

Mặt trận Tổ quốc Việt Namvà các tổ chức thành viên có trách nhiệm tổ chức và phối hợp với cơquan chức năng để tuyên truyền, động viên mọi tầng lớp nhân dân thựchiện và giám sát việc thực hiện các quy định của Luật này.

Điều 8. Ban hành và áp dụng tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy


1. Cơquan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm ban hành các tiêu chuẩn vềphòng cháy và chữa cháy sau khi đã thống nhất với Bộ Công an.


2.Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong hoạt động có liên quanđến phòng cháy và chữa cháy phải tuân thủ các tiêu chuẩn của Việt Namvề phòng cháy và chữa cháy. Việc áp dụng các tiêu chuẩn của nước ngoàiliên quan đến phòng cháy và chữa cháy được thực hiện theo quy định củaChính phủ.

Điều 9. Bảo hiểm cháy, nổ

Cơquan, tổ chức và cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ phải thựchiện bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với tài sản của cơ sở đó. Nhà nướckhuyến khích cơ quan, tổ chức và cá nhân khác tham gia bảo hiểm cháy,nổ.

Chínhphủ quy định danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, điều kiện, mứcphí bảo hiểm cháy, nổ, số tiền bảo hiểm tối thiểu và thành lập doanhnghiệp nhà nước kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ.

Điều 10. Chính sách đối với người tham gia chữa cháy

Người trực tiếp chữa cháy, người tham gia chữa cháy mà bị hy sinh, bị thương, bị tổn hại sức khoẻ, bị tổn thất về tài sản thì được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy

Ngày 04 tháng 10 hàng năm là “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy”.

Điều 12. Quan hệ hợp tác quốc tế

1. Nhà nước Việt Nam mở rộng, phát triển quan hệ hợp tác quốc tế trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy.

2. Trong trường hợp xảy ra thảm họa cháy, Nhà nước Việt Nam kêu gọi sự giúp đỡ, hỗ trợ của các nước và các tổ chức quốc tế.

Trong điều kiện khả năng của mình, Nhà nước Việt Nam sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ các nước về phòng cháy và chữa cháy khi có yêu cầu.

Điều 13. Các hành vi bị nghiêm cấm

1.Cố ý gây cháy, nổ làm tổn hại đến tính mạng, sức khoẻ con người; gâythiệt hại tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân; ảnh hưởngxấu đến môi trường, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

2. Cản trở các hoạt động phòng cháy và chữa cháy; chống người thi hành nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy.

3.Lợi dụng hoạt động phòng cháy và chữa cháy để xâm hại đến tính mạng,sức khoẻ con người; xâm phạm tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức vàcá nhân.

4. Báo cháy giả.

5.Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, bảo quản, sử dụng, mua bán trái phépchất nguy hiểm về cháy, nổ; vi phạm nghiêm trọng các quy định quản lý,sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt và các tiêu chuẩn về phòng cháy và chữacháy đã được Nhà nước quy định.

6. Thicông những công trình có nguy hiểm về cháy, nổ mà chưa có thiết kế đượcduyệt về phòng cháy và chữa cháy; nghiệm thu và đưa vào sử dụng côngtrình có nguy hiểm về cháy, nổ khi chưa đủ điều kiện bảo đảm an toàn vềphòng cháy và chữa cháy.


7.Làm hư hỏng, tự ý thay đổi, di chuyển phương tiện, thiết bị phòng cháyvà chữa cháy, biển báo, biển chỉ dẫn và lối thoát nạn.

8. Các hành vi khác vi phạm quy định của Luật này.

Chương II

PHÒNG CHÁY

Điều 14. Biện pháp cơ bản trong phòng cháy

1.Quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn các chất cháy, chất nổ, nguồn lửa,nguồn nhiệt, thiết bị và dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt, chất sinh lửa,sinh nhiệt; bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy.

2. Thường xuyên, định kỳ kiểm tra phát hiện các sơ hở, thiếu sót về phòng cháy và có biện pháp khắc phục kịp thời.

Điều 15. Thiết kế và thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

1.Khi lập quy hoạch, dự án xây dựng mới hoặc cải tạo đô thị, khu dân cư,đặc khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao phảicó giải pháp, thiết kế về phòng cháy và chữa cháy bảo đảm các nội dungsau đây:

a) Địa điểm xây dựng, bố trí các khu, các lô;

b) Hệ thống giao thông, cấp nước;

c) Bố trí địa điểm hợp lý cho các đơn vị phòng cháy và chữa cháy ở những nơi cần thiết;


d) Dự toán kinh phí cho các hạng mục phòng cháy và chữa cháy.


2.Khi lập dự án, thiết kế xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chấtsử dụng của công trình phải có giải pháp, thiết kế về phòng cháy vàchữa cháy bảo đảm các nội dung sau đây:

a) Địa điểm xây dựng, khoảng cách an toàn;

b) Hệ thống thoát nạn;

c) Hệ thống kỹ thuật an toàn về phòng cháy và chữa cháy;

d) Các yêu cầu khác phục vụ phòng cháy và chữa cháy;

đ) Dự toán kinh phí cho các hạng mục phòng cháy và chữa cháy.

3. Các dự án, thiết kế quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải được thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy.

4.Chính phủ quy định danh mục dự án, công trình thuộc diện phải thiết kế,thẩm duyệt thiết kế, thời hạn thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữacháy.

Điều 16. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong đầu tư xây dựng và sử dụng công trình

1.Chủ đầu tư thực hiện thủ tục trình duyệt dự án, thiết kế về phòng cháyvà chữa cháy; chỉ được thi công khi thiết kế về an toàn phòng cháy vàchữa cháy của công trình đã được duyệt; tổ chức kiểm tra, giám sát thicông, nghiệm thu và bàn giao công trình trước khi đưa vào sử dụng.

Trong quá trình thi công công trình, nếu có thay đổi thiết kế thì phải giải trình hoặc thiết kế bổ sung và phải được duyệt lại.

2. Trong quá trình thi công công trình, chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng phải bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy thuộc phạm vi trách nhiệm của mình.

3.Trong quá trình sử dụng công trình, cơ quan, tổ chức, cá nhân phảithường xuyên kiểm tra, duy trì các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

Điều 17. Phòng cháy đối với nhà ở và khu dân cư

1.Nhà ở phải bố trí hệ thống điện, bếp đun nấu, nơi thờ cúng bảo đảm antoàn; các chất dễ cháy, nổ phải để xa nguồn lửa, nguồn nhiệt; chuẩn bịcác điều kiện, phương tiện để sẵn sàng chữa cháy.

2.Thôn, ấp, bản, tổ dân phố phải có các quy định, nội quy về phòng cháyvà chữa cháy, về sử dụng điện, sử dụng lửa và các chất dễ cháy, nổ; cógiải pháp ngăn cháy; có phương án, lực lượng, phương tiện phòng cháy vàchữa cháy; có đường giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy.

Điều 18. Phòng cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới

1.Phương tiện giao thông cơ giới từ 4 chỗ ngồi trở lên, phương tiện giaothông cơ giới vận chuyển hàng hoá, chất nguy hiểm về cháy, nổ phải bảođảm các điều kiện theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước về phòngcháy và chữa cháy.

2.Phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toànphòng cháy và chữa cháy thì cơ quan đăng kiểm chỉ cấp chứng chỉ đăngkiểm khi đã được cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháyxác nhận đủ điều kiện; các phương tiện trên khi đóng mới hoặc cải tạophải được duyệt thiết kế.

Chính phủ quy định các loại phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy.

3. Phương tiện giao thông cơ giới của tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài khi vào lãnh thổ Việt Nam phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật Việt Nam.

4.Chủ sở hữu, người chỉ huy, người điều khiển phương tiện giao thông phảicó trách nhiệm bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong suốtquá trình hoạt động của phương tiện.

Điều 19. Phòng cháy đối với rừng

1. Trongquản lý, bảo vệ, phát triển và khai thác rừng phải dựa trên cơ sở phânloại rừng để xác định phạm vi bảo vệ an toàn phòng cháy và chữa cháy;phải phân chia rừng theo mức độ nguy hiểm về cháy và có biện pháp bảođảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với từng loại rừng.

2. Khi lập quy hoạch, dự án phát triển rừng phải có phương án phòng cháy và chữa cháy cho từng loại rừng.


3. Cáccơ sở, nhà ở trong rừng hoặc ven rừng, đường giao thông, đường ống dẫncác chất nguy hiểm về cháy, nổ, đường điện đi qua rừng hoặc ven rừngphải bảo đảm khoảng cách, hành lang an toàn về phòng cháy và chữa cháyđối với rừng theo quy định của pháp luật.

4. Cơquan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khi tiến hành các hoạt động trongrừng hoặc ven rừng phải tuân thủ các quy định về an toàn phòng cháy vàchữa cháy theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật.

5. Chính phủ quy định cụ thể về phòng cháy đối với rừng.

Điều 20. Phòng cháy đối với cơ sở

1. Cơ sở đượcbố trí trên một phạm vi nhất định, có người quản lý, hoạt động và cầnthiết có phương án phòng cháy và chữa cháy độc lập phải thực hiện cácyêu cầu cơ bản sau đây:

a) Có quy định, nội quy về an toàn phòng cháy và chữa cháy;

b) Có các biện pháp về phòng cháy;

c) Có hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy phù hợp với tính chất hoạt động của cơ sở;

d) Có lực lượng, phương tiện và các điều kiện khác đáp ứng yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy;

đ) Có phương án chữa cháy, thoát nạn, cứu người, cứu tài sản và chống cháy lan;

e) Bố trí kinh phí cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy;

g) Có hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động phòng cháy và chữa cháy.

2.Đối với cơ sở khác thì thực hiện các yêu cầu về phòng cháy quy định tạikhoản 1 Điều này phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của cơ sở đó.

3.Những đối tượng quy định tại các điều từ Điều 21 đến Điều 28 của Luậtnày ngoài việc thực hiện các yêu cầu về phòng cháy quy định tại khoản 1Điều này, còn phải thực hiện các biện pháp đặc thù về phòng cháy vàchữa cháy cho từng đối tượng đó.

Điều 21. Phòng cháy đối với đặc khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao

1.Tại đặc khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ caophải thành lập đội phòng cháy và chữa cháy chuyên trách; phải có phươngán phòng cháy và chữa cháy cho toàn khu.

2.Tổ chức, cá nhân có cơ sở hoạt động trong các khu quy định tại khoản 1Điều này phải có phương án bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy;phải thành lập đội phòng cháy và chữa cháy.

Điều 22.Phòng cháy trong khai thác, chế biến, sản xuất, vận chuyển, kinh doanh,sử dụng, bảo quản sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, vật tư, hàng hoá khác cónguy hiểm về cháy, nổ

1.Tại nơi khai thác dầu mỏ, khí đốt phải có các thiết bị phát hiện và xửlý rò rỉ khí cháy; phải có các phương án phòng cháy và chữa cháy chotừng công trình và cho cả cụm công trình liên hoàn.

2.Tại kho chứa, hệ thống vận chuyển sản phẩm dầu mỏ, khí đốt và côngtrình chế biến dầu mỏ, khí đốt phải có hệ thống báo và xử lý nồng độhơi xăng, dầu, khí; phải có biện pháp bảo vệ, chống sự cố bục, vỡ bểchứa, thiết bị, đường ống.

3.Tại cửa hàng kinh doanh sản phẩm dầu mỏ, khí đốt phải bảo đảm an toànvề phòng cháy và chữa cháy đối với công trình liền kề. Việc vận chuyển,xuất, nhập sản phẩm dầu mỏ, khí đốt phải tuân thủ các quy định về antoàn phòng cháy và chữa cháy.

4.Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cung ứng, vậnchuyển vật tư, hàng hoá nguy hiểm về cháy, nổ phải có chứng nhận đủđiều kiện về phòng cháy và chữa cháy; phải in các thông số kỹ thuậttrên nhãn hàng hoá và phải có bản hướng dẫn an toàn về phòng cháy vàchữa cháy bằng tiếng Việt.

5.Người làm việc trong môi trường có nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thườngxuyên tiếp xúc với các chất nguy hiểm về cháy, nổ phải được huấn luyệnvà có chứng chỉ huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy.

6. Dụng cụ, thiết bị vận chuyển, phương tiện sử dụng sản phẩm dầu mỏ, khí đốt phải bảo đảm an toàn về cháy, nổ.

Điều 23.Phòng cháy đối với công trình cao tầng, công trình trên mặt nước, côngtrình ngầm, đường hầm và công trình khai thác khoáng sản khác

1.Công trình cao tầng phải có thiết bị chống tụ khói, lan truyền khói vàhơi độc do cháy sinh ra; phải có phương án thoát nạn, bảo đảm tự chữacháy ở những nơi mà phương tiện chữa cháy bên ngoài không có khả nănghỗ trợ.

2.Công trình trên mặt nước có nguy hiểm về cháy, nổ phải có phương án,lực lượng, phương tiện để tự chữa cháy và chống cháy lan.

3.Công trình ngầm, đường hầm, công trình khai thác khoáng sản khác phảitrang bị phương tiện để phát hiện và xử lý khí cháy, khí độc; phải cóhệ thống thông gió và các điều kiện bảo đảm triển khai lực lượng,phương tiện để cứu người và chữa cháy.

Điều 24. Phòng cháy trong sản xuất, cung ứng, sử dụng điện và thiết bị, dụng cụ điện

1. Tại nhà máy điện, trạm biến áp, trạm phân phối điện phải có biện pháp để chủ động xử lý sự cố gây cháy.

2. Khi thiết kế, thi công lắp đặt hệ thống điện và thiết bị điện phải bảo đảm tiêu chuẩn an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

3.Thiết bị, dụng cụ điện được sử dụng trong môi trường nguy hiểm về cháy,nổ phải là loại thiết bị, dụng cụ an toàn về cháy, nổ.

4.Cơ quan, tổ chức và cá nhân cung ứng điện có trách nhiệm hướng dẫn biệnpháp bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy cho người sử dụng điện.

Điều 25. Phòng cháy đối với chợ, trung tâm thương mại, kho tàng

1.Tại các chợ quy mô lớn và trung tâm thương mại phải tách điện phục vụkinh doanh, sinh hoạt, bảo vệ và chữa cháy thành từng hệ thống riêngbiệt; sắp xếp các hộ kinh doanh, ngành hàng đáp ứng yêu cầu an toàn vềphòng cháy và chữa cháy; có phương án thoát nạn và giải toả hàng hoákhi có cháy xảy ra.

2.Tại các kho tàng phải tách điện phục vụ sản xuất, bảo vệ và chữa cháythành từng hệ thống riêng biệt; sắp xếp vật tư hàng hoá đáp ứng yêu cầuan toàn về phòng cháy và chữa cháy. Kho chứa các chất nguy hiểm vềcháy, nổ phải là kho chuyên dùng.

Điều 26. Phòng cháy đối với cảng, nhà ga, bến xe

Tạicảng hàng không, cảng biển, cảng sông, nhà ga, bến xe phải tổ chức lựclượng, trang bị phương tiện chữa cháy theo quy định của Bộ trưởng BộCông an; phải có phương án thoát nạn, giải toả phương tiện, vật tư,hàng hoá khi có cháy xảy ra.

Điều 27. Phòng cháy đối với bệnh viện, trường học, khách sạn, nhà nghỉ, vũ trường, rạp hát, rạp chiếu phim và những nơi đông người khác

Tạibệnh viện, trường học, khách sạn, nhà nghỉ, vũ trường, rạp hát, rạpchiếu phim và những nơi đông người khác phải có phương án thoát nạn; cólực lượng hướng dẫn, trợ giúp cho mọi người, đặc biệt đối với nhữngngười không có khả năng tự thoát nạn; có phương án phối hợp với các lực lượng khác để chữa cháy.

Điều 28. Phòng cháy đối với trụ sở làm việc, thư viện, bảo tàng, kho lưu trữ

Tại trụ sở làm việc, thư viện, bảo tàng, kho lưu trữ phảisắp xếp các thiết bị văn phòng, hồ sơ, tài liệu bảo đảm an toàn vềphòng cháy và chữa cháy; có biện pháp quản lý chặt chẽ chất cháy, nguồnlửa, nguồn điện, thiết bị và dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt, chất sinhlửa, sinh nhiệt và các biện pháp khác về phòng cháy khi rời nơi làmviệc.

Điều 29.Tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơgiới, hộ gia đình và cá nhân không bảo đảm an toàn về phòng cháy vàchữa cháy

1. Hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân bị tạm đình chỉ trong các trường hợp sau đây:

a) Khi có nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ;

b) Vi phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định về phòng cháy và chữa cháy;

c)Vi phạm nghiêm trọng quy định về phòng cháy và chữa cháy đã được cơquan quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy yêu cầu khắc phục màkhông thực hiện.

2.Cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân quy địnhtại khoản 1 Điều này đã hết thời hạn tạm đình chỉ mà không khắc phụchoặc không thể khắc phục được và có nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọngthì bị đình chỉ hoạt động.

3.Trường hợp bị tạm đình chỉ thì chỉ được hoạt động trở lại khi nguy cơphát sinh cháy, nổ được loại trừ hoặc những vi phạm đã được khắc phụcvà được cơ quan có thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ cho phép.

4.Chính phủ quy định phạm vi của việc tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động,thời hạn tạm đình chỉ hoạt động và cơ quan có thẩm quyền quyết định tạmđình chỉ, đình chỉ hoạt động.


Chương III

CHỮA CHÁY

Điều 30. Biện pháp cơ bản trong chữa cháy

1. Huy động nhanh nhất các lực lượng, phương tiện để dập tắt ngay đám cháy.


2. Tập trung cứu người, cứu tài sản và chống cháy lan.

3. Thống nhất chỉ huy, điều hành trong chữa cháy.

Điều 31. Xây dựng và thực tập phương án chữa cháy

1.Mỗi cơ sở, thôn, ấp, bản, tổ dân phố, khu rừng, phương tiện giao thôngcơ giới đặc biệt phải có phương án chữa cháy và do người đứng đầu cơsở, trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố, chủ rừng,chủ phương tiện xây dựng và phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.Phương án chữa cháy phải được tổ chức thực tập định kỳ theo phương ánđược duyệt. Các lực lượng, phương tiện có trong phương án khi được huyđộng thực tập phải tham gia đầy đủ.

Điều 32. Thông tin báo cháy và chữa cháy

Thông tin báo cháy bằng hiệu lệnh hoặc bằng điện thoại.

Sốđiện thoại báo cháy được quy định thống nhất trong cả nước. Phương tiệnthông tin liên lạc phải được ưu tiên để phục vụ báo cháy, chữa cháy.

Điều 33. Trách nhiệm chữa cháy và tham gia chữa cháy

1. Người phát hiện thấy cháy phải bằng mọi cách báo cháy nhanh nhất và chữa cháy; cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân gần nơi cháy phải nhanh chóng thông tin và tham gia chữa cháy.


2.Lực lượng phòng cháy và chữa cháy khi nhận được tin báo cháy trong địabàn được phân công quản lý hoặc nhận được lệnh điều động phải lập tứcđến chữa cháy; trường hợp nhận được thông tin báo cháy ngoài địa bànđược phân công quản lý thì phải báo ngay cho lực lượng phòng cháy vàchữa cháy nơi xảy ra cháy, đồng thời phải báo cáo cấp trên của mình.

3.Các cơ quan y tế, điện lực, cấp nước, môi trường đô thị, giao thông vàcác cơ quan hữu quan khác khi nhận được yêu cầu của người chỉ huy chữacháy phải nhanh chóng điều động người và phương tiện đến nơi xảy racháy để phục vụ chữa cháy.

4. Lực lượng công an, dân quân, tự vệ có trách nhiệm tổ chức giữ gìn trật tự, bảo vệ khu vực chữa cháy và tham gia chữa cháy.

Điều 34. Huy động lực lượng, phương tiện để chữa cháy

1.Khi có cháy, người và phương tiện, tài sản của cơ quan, tổ chức, hộ giađình và cá nhân đều có thể được huy động để chữa cháy và phục vụ chữacháy; khi nhận được lệnh huy động phải chấp hành ngay. Phương tiện, tàisản được huy động bị thiệt hại hoặc nhà, công trình bị phá dỡ theo quyđịnh tại điểm d khoản 1 Điều 38 của Luật này được bồi thường theo quyđịnh của pháp luật.


2. Việc huy động xe ưu tiên, người và phương tiện của quân đội, của tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam để tham gia chữa cháy được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Điều 35. Nguồn nước và các vật liệu chữa cháy

Khi có cháy, mọi nguồn nước và các vật liệu chữa cháy phải được ưu tiên sử dụng cho chữa cháy.

Điều 36. Ưu tiên và bảo đảm quyền ưu tiên cho người, phương tiện tham gia chữa cháy

1. Người được huy động làm nhiệm vụ chữa cháy được ưu tiên đi trên các phương tiện giao thông.

2. Lực lượng, phương tiện khi làm nhiệm vụ chữa cháy có các quyền ưu tiên sau đây:

a)Lực lượng, phương tiện của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy được sửdụng còi, đèn, cờ ưu tiên và tín hiệu đặc biệt khác; ưu tiên đi trênđường giao thông theo quy định của pháp luật;

b)Lực lượng, phương tiện khác khi huy động làm nhiệm vụ chữa cháy có cácquyền ưu tiên quy định tại điểm a khoản này trong phạm vi khu vực chữacháy.

3.Người và phương tiện tham gia giao thông khi thấy tín hiệu còi, đèn, cờưu tiên của phương tiện đi làm nhiệm vụ chữa cháy phải nhanh chóngnhường đường.

4. Lựclượng Cảnh sát giao thông và các lực lượng khác khi làm nhiệm vụ giữgìn trật tự an toàn giao thông có trách nhiệm bảo đảm cho lực lượng,phương tiện đi chữa cháy được lưu thông nhanh nhất.

Điều 37. Người chỉ huy chữa cháy

1.Trong mọi trường hợp, người có chức vụ cao nhất của đơn vị Cảnh sátphòng cháy và chữa cháy có mặt tại nơi xảy ra cháy là người chỉ huychữa cháy.

2.Trường hợp tại nơi xảy ra cháy, lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữacháy chưa đến kịp thì người chỉ huy chữa cháy được quy định như sau:

a)Cháy tại cơ sở thì người đứng đầu cơ sở là người chỉ huy chữa cháy;trường hợp người đứng đầu cơ sở vắng mặt thì đội trưởng đội phòng cháyvà chữa cháy cơ sở hoặc người được uỷ quyền là người chỉ huy chữa cháy;

b)Cháy tại thôn, ấp, bản, tổ dân phố thì trưởng thôn, trưởng ấp, trưởngbản, tổ trưởng tổ dân phố là người chỉ huy chữa cháy; trường hợp nhữngngười này vắng mặt thì đội trưởng đội dân phòng hoặc người được uỷquyền là người chỉ huy chữa cháy;

c)Cháy phương tiện giao thông cơ giới đang lưu thông thì người chỉ huyphương tiện, chủ phương tiện là người chỉ huy chữa cháy; trường hợpkhông có người chỉ huy phương tiện, chủ phương tiện thì người điềukhiển phương tiện là người chỉ huy chữa cháy;

d)Cháy rừng nếu chủ rừng là cơ quan, tổ chức thì người đứng đầu cơ quan,tổ chức hoặc người được uỷ quyền là người chỉ huy chữa cháy, trưởngthôn, trưởng ấp, trưởng bản tại nơi xảy ra cháy có trách nhiệm tham giachỉ huy chữa cháy; nếu chủ rừng là hộ gia đình hoặc cá nhân thì trưởngthôn, trưởng ấp, trưởng bản hoặc người được uỷ quyền tại nơi xảy racháy là người chỉ huy chữa cháy.

Người đứng đầu đơn vị kiểm lâm hoặc người được uỷ quyền tại nơi xảy ra cháy có trách nhiệm tham gia chỉ huy chữa cháy;

đ)Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường,thị trấn (sau đây gọi là cấp xã) trở lên có mặt tại đám cháy là ngườichỉ đạo, chỉ huy chữa cháy.

Điều 38. Quyền và trách nhiệm của người chỉ huy chữa cháy

1. Người chỉ huy chữa cháy thuộc lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có các quyền sau đây:

a) Huy động ngay lực lượng và phương tiện của lực lượng phòng cháy và chữa cháy để chữa cháy;

b) Quyết định khu vực chữa cháy, các biện pháp chữa cháy, sử dụng địa hình, địa vật lân cận để chữa cháy;

c)Cấm người và phương tiện không có nhiệm vụ qua lại khu vực chữa cháy;huy động người và phương tiện, tài sản của cơ quan, tổ chức, hộ giađình và cá nhân để chữa cháy;

d) Quyếtđịnh phá dỡ nhà, công trình, vật chướng ngại và di chuyển tài sản trongtình thế cấp thiết để cứu người, ngăn chặn nguy cơ cháy lớn, gây thiệthại nghiêm trọng.

2.Người chỉ huy chữa cháy là người đứng đầu cơ quan, tổ chức và Chủ tịchUỷ ban nhân dân cấp xã trở lên được thực hiện các quyền quy định tạikhoản 1 Điều này trong phạm vi quản lý của mình.

Ngườichỉ huy chữa cháy quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 37của Luật này trong phạm vi quản lý của mình được thực hiện các quyềnquy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này.

3.Mọi người phải chấp hành mệnh lệnh của người chỉ huy chữa cháy. Ngườichỉ huy chữa cháy phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết địnhcủa mình.

Điều 39. Trách nhiệm xử lý khi có cháy lớn và cháy có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng

1.Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức nơixảy ra cháy có trách nhiệm chỉ đạo, chỉ huy chữa cháy, bảo đảm các điềukiện phục vụ chữa cháy; nếu vượt quá khả năng của mình thì nhanh chóngbáo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộctỉnh, người đứng đầu cơ quan chủ quản cấp trên chỉ đạo giải quyết;trường hợp thật cần thiết thì báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương, đồng thời báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhândân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

2.Trong trường hợp vượt quá khả năng giải quyết của địa phương, theo đềnghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trungương, Bộ trưởng Bộ Công an có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các Bộ,cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương có liên quan chỉ đạo giải quyết.

3. Trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, Bộ trưởng Bộ Công an báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 40. Khắc phục hậu quả vụ cháy

1. Khắc phục hậu quả vụ cháy gồm những việc sau đây:

a) Tổ chức cấp cứu ngay người bị nạn; cứu trợ, giúp đỡ người bị thiệt hại ổn định đời sống;

b) Thực hiện các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, trật tự an toàn xã hội;

c) Nhanh chóng phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các hoạt động khác.


2.Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã trở lên, người đứng đầu cơ quan, tổchức có cơ sở bị cháy có trách nhiệm tổ chức thực hiện quy định tạikhoản 1 Điều này.

Điều 41. Bảo vệ hiện trường, lập hồ sơ vụ cháy

1.Lực lượng công an có trách nhiệm tổ chức bảo vệ, khám nghiệm hiệntrường, điều tra vụ cháy; cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân nơixảy ra cháy có trách nhiệm tham gia bảo vệ hiện trường vụ cháy, cungcấp thông tin xác thực về vụ cháy cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2.Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm lập hồ sơ vụ cháy, đánhgiá hiệu quả chữa cháy, tham gia khám nghiệm hiện trường và xác địnhnguyên nhân gây ra cháy.

Điều 42.Chữa cháy trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quanđại diện tổ chức quốc tế và nhà ở của thành viên các cơ quan này

1.Khi xảy ra cháy tại trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnhsự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế và nhà ở của thành viên các cơquan này thì những người có mặt trong đó có trách nhiệm nhanh chóngchữa cháy và chống cháy lan ra khu vực xung quanh.

2.Lực lượng phòng cháy và chữa cháy của Việt Nam có trách nhiệm nhanhchóng chống cháy lan bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao, cơquan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế và nhà ở của thành viêncác cơ quan này.

3.Lực lượng phòng cháy và chữa cháy của Việt Nam khi vào trụ sở cơ quanđại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốctế và nhà ở của thành viên các cơ quan này để chữa cháy phải tuân theoquy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia.

4. Chính phủ quy định cụ thể việc chữa cháy đối với các đối tượng quy định tại khoản 3 Điều này.

Chương IV

TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Điều 43. Lực lượng phòng cháy và chữa cháy

Lực lượng phòng cháy và chữa cháy là lực lượng nòng cốt trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy của toàn dân bao gồm:

1. Lực lượng dân phòng;

2. Lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở;

3. Lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành được tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật;

4. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.

Điều 44. Thành lập, quản lý, chỉ đạo đội dân phòng và đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở

1. Đội dân phòng và đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở được thành lập, quản lý, chỉ đạo theo quy định sau đây:

a)Tại thôn, ấp, bản, tổ dân phố phải thành lập đội dân phòng. Đội dânphòng do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã thành lập, quản lý và chỉ đạo;

b) Tại cơ sở phải thành lập đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở. Đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở do người đứng đầu cơ quan, tổ chức thành lập, quản lý và chỉ đạo.

2.Cấp ra quyết định thành lập đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháycơ sở phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan Cảnh sát phòng cháy vàchữa cháy địa phương.

Điều 45. Nhiệm vụ của lực lượng dân phòng và lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở

1. Đề xuất việc ban hành quy định, nội quy an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

2.Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy vàchữa cháy; xây dựng phong trào quần chúng tham gia phòng cháy và chữacháy.

3. Kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định, nội quy an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

4. Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

5.Xây dựng phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và thực hiện nhiệmvụ chữa cháy khi có cháy xảy ra; tham gia chữa cháy ở địa phương, cơ sởkhác khi có yêu cầu.

Điều 46.Huấn luyện, bồi dưỡng, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, điềuđộng và chế độ, chính sách đối với lực lượng dân phòng và lực lượngphòng cháy và chữa cháy cơ sở

1.Lực lượng dân phòng và lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở đượchuấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ; chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫnvề chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy;chịu sự điều động của cấp có thẩm quyền để tham gia hoạt động phòngcháy và chữa cháy.

2.Lực lượng dân phòng và lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở đượchưởng chế độ, chính sách trong thời gian huấn luyện, bồi dưỡng nghiệpvụ và khi trực tiếp tham gia chữa cháy theo quy định của Chính phủ.

Điều 47. Tổ chức lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy


1.Lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy là một bộ phận của lực lượngvũ trang, được tổ chức thống nhất từ trung ương đến địa phương do Bộtrưởng Bộ Công an quản lý, chỉ đạo.

2. Nhà nước xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

3. Tổ chức bộ máy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy do Chính phủ quy định.

Điều 48. Chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy

1.Tham mưu đề xuất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, chỉ đạovà tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữacháy.

2.Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật; huấn luyện, bồi dưỡng nghiệpvụ, kiến thức về phòng cháy và chữa cháy; hướng dẫn xây dựng phong tràoquần chúng tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy.

3. Thực hiện các biện pháp phòng cháy; chữa cháy kịp thời khi có cháy xảy ra.

4. Xây dựng lực lượng phòng cháy và chữa cháy; trang bị và quản lý phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

5. Tổ chức nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy.

6. Kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

Điều 49. Trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và chế độ, chính sách đối với lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy

1.Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát phòng cháy vàchữa cháy có trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và hưởng chế độ, chính sáchđược quy định đối với lực lượng Cảnh sát nhân dân; được hưởng phụ cấpvà các chế độ khác theo quy định của Chính phủ.

2.Công nhân viên thuộc lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đượchưởng chế độ, chính sách như đối với công nhân viên công an.

Chương V

PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Điều 50.Trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở, thôn, ấp,bản, tổ dân phố, hộ gia đình, các loại rừng và phương tiện giao thôngcơ giới

1.Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải tự trang bị phương tiện phòng cháy vàchữa cháy cho cơ sở, các loại rừng, phương tiện giao thông cơ giớithuộc phạm vi quản lý của mình.

Uỷ ban nhân dân cấp xã phải trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho đội dân phòng.

Tổchức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và chủ rừng, chủphương tiện giao thông cơ giới ngoài quốc doanh phải tự trang bị phươngtiện phòng cháy và chữa cháy.

2. Hộ gia đình phải chuẩn bị các điều kiện, phương tiện để phòng cháy và chữa cháy.

3.Bộ Công an quy định cụ thể và hướng dẫn về điều kiện và trang bị phươngtiện phòng cháy và chữa cháy đối với các đối tượng quy định tại khoản 1và khoản 2 Điều này.

Điều 51. Trang bị phương tiện cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy

Nhànước trang bị cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy phươngtiện chữa cháy và các phương tiện, thiết bị cần thiết khác bảo đảmđồng bộ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu chữa cháy, cứu người trong mọi tình huống.

Điều 52. Quản lý và sử dụng phương tiện phòng cháy và chữa cháy

1.Phương tiện phòng cháy và chữa cháy của cơ quan, tổ chức, hộ gia đìnhvà cá nhân phải được quản lý, sử dụng để bảo đảm sẵn sàng chữa cháy.

2.Phương tiện chữa cháy cơ giới, ngoài việc chữa cháy chỉ được sử dụngphục vụ yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội và trong cáctrường hợp đặc biệt khác theo quy định của Chính phủ.

Điều 53. Sản xuất, nhập khẩu phương tiện phòng cháy và chữa cháy


1.Phương tiện phòng cháy và chữa cháy được sản xuất trong nước hoặc nhậpkhẩu phải bảo đảm chất lượng, đúng tiêu chuẩn và phù hợp với điều kiệnViệt Nam.

2.Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh phương tiện phòng cháyvà chữa cháy phải có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, chuyên môn kỹthuật theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy và chữacháy có thẩm quyền.

Chương VI

ĐẦU TƯ CHO HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Điều 54. Nguồn tài chính đầu tư cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy

1. Nguồn tài chính đầu tư cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy gồm:

a) Ngân sách nhà nước cấp;

b) Thu từ bảo hiểm cháy, nổ;

c)Đóng góp tự nguyện, tài trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trongnước, tổ chức, cá nhân nước ngoài và các nguồn thu khác theo quy địnhcủa pháp luật.

2.Chính phủ quy định cụ thể về nguồn thu, mức thu, chế độ quản lý, sửdụng nguồn tài chính cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy.

Điều 55. Ngân sách nhà nước đầu tư cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy

1. Nhà nước bảo đảm ngân sách cần thiết hàng năm để đầu tư cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy.

2.Nhà nước cấp ngân sách hoạt động phòng cháy và chữa cháy cho lực lượngCảnh sát phòng cháy và chữa cháy, các đơn vị hành chính sự nghiệp, lựclượng vũ trang và các đơn vị khác thụ hưởng ngân sách nhà nước.

3. Đối tượng không thuộc quy định tại khoản 2 Điều này phải tự bảo đảm kinh phí cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy.

Điều 56. Khuyến khích đầu tư cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy

1.Nhà nước khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước, người ViệtNam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài và tổ chức quốctế đầu tư, tài trợ cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy.

2. Nhà nước có chính sách ưu đãi về thuế đối với việc sản xuất, lắp ráp, xuất khẩu phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

Chương VII

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Điều 57. Nội dung quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy

1. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về phòng cháy và chữa cháy.

2. Ban hành, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

3. Tuyên truyền, giáo dục pháp luật và kiến thức về phòng cháy và chữa cháy.

4. Tổ chức và chỉ đạo hoạt động phòng cháy và chữa cháy.

5. Tổ chức đào tạo, xây dựng lực lượng, trang bị và quản lý phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

6.Bảo đảm ngân sách cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy; tổ chức bảohiểm cháy, nổ gắn với hoạt động phòng cháy và chữa cháy.

7.Thẩm định, phê duyệt các dự án, thiết kế và nghiệm thu công trình xâydựng về phòng cháy và chữa cháy; kiểm định và chứng nhận an toàn phươngtiện; xác nhận điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

8. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng, phổ biến tiến bộ khoa học và công nghệ về phòng cháy và chữa cháy.

9. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo về phòng cháy và chữa cháy; điều tra vụ cháy.

10. Tổ chức thống kê nhà nước về phòng cháy và chữa cháy.

11. Hợp tác quốc tế về phòng cháy và chữa cháy.

Điều 58. Cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy.

2. Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy.

3.Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi nhiệmvụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an tổ chứcthực hiện các quy định về phòng cháy và chữa cháy.

Chínhphủ quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Quốc phòng trong tổchức thực hiện phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở quốc phòng và giữaBộ Công an với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong tổ chứcthực hiện phòng cháy và chữa cháy rừng.

4.Uỷ ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình cótrách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy tạiđịa phương.

Điều 59. Thanh tra phòng cháy và chữa cháy

1. Thanh tra phòng cháy và chữa cháy là thanh tra chuyên ngành.

2. Thanh tra phòng cháy và chữa cháy có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

a) Tổ chức thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy;

b) Yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp tài liệu có liên quan và trả lời những vấn đề cần thiết cho việc thanh tra;

c) Xử lý các vi phạm pháp luật về phòng cháy và chữa cháy theo thẩm quyền.

3. Đoàn thanh tra, thanh tra viên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các quyết định của mình.

4. Chính phủ quy định cụ thể tổ chức và hoạt động của Thanh tra phòng cháy và chữa cháy.

Điều 60. Quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra

1. Đối tượng thanh tra có các quyền sau đây :

a)Yêu cầu đoàn thanh tra xuất trình quyết định thanh tra, thanh tra viênxuất trình thẻ thanh tra viên và thực hiện đúng pháp luật về thanh tra;

b)Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện với cơ quan nhà nước có thẩm quyền vềquyết định thanh tra, hành vi của thanh tra viên và kết luận thanh tranếu có căn cứ cho là không đúng pháp luật;

c) Yêu cầu bồi thường thiệt hại do các biện pháp xử lý không đúng pháp luật của đoàn thanh tra hoặc thanh tra viên gây ra.

2.Đối tượng thanh tra có nghĩa vụ thực hiện yêu cầu của đoàn thanh tra,thanh tra viên; tạo điều kiện để đoàn thanh tra, thanh tra viên thựchiện nhiệm vụ; chấp hành các quyết định xử lý của đoàn thanh tra, thanhtra viên theo quy định của pháp luật.

Điều 61. Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện

1.Cơ quan, tổ chức và cá nhân có quyền khiếu nại, khởi kiện về quyết địnhhoặc biện pháp xử lý của đoàn thanh tra, thanh tra viên theo quy địnhcủa pháp luật.

2. Cá nhân có quyền tố cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền những hành vi vi phạm pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

3. Cơ quan nhận được khiếu nại, tố cáo, khởi kiện có trách nhiệm xem xét và giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật.

Chương VIII

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM


Điều 62. Khen thưởng

Cơquan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có thành tích trong hoạt độngphòng cháy và chữa cháy thì được khen thưởng theo quy định của phápluật.

Điều 63. Xử lý vi phạm

1.Người nào có hành vi vi phạm các quy định của Luật này thì tuỳ theotính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứutrách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quyđịnh của pháp luật.

2.Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong hoạt động phòng cháy vàchữa cháy để xâm hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợppháp của tổ chức, cá nhân thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bịxử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hạithì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

3.Người đứng đầu cơ quan, tổ chức do thiếu trách nhiệm trong tổ chức,quản lý, kiểm tra việc thực hiện hoạt động phòng cháy và chữa cháy màđể xảy ra cháy thì tuỳ theo tính chất, mức độ thiệt hại mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.


Ngườiđứng đầu đơn vị phòng cháy và chữa cháy do thiếu trách nhiệm trong thựchiện nhiệm vụ chữa cháy để gây hậu quả nghiêm trọng thì tuỳ theo tínhchất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệmhình sự theo quy định của pháp luật.Chương IX

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 64. Hiệu lực thi hành

Luật này có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 10 năm 2001.

Những quy định trước đây trái với Luật này đều bãi bỏ.

Điều 65. Hướng dẫn thi hành

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.

- Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001.
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Nguyễn Văn An